Galeria Rotunda MBP zaprasza do odwiedzenia wystawy Anny Maiser "Wierszem zapisane w Bytomiu".

 

 

Czas trwania ekspozycji: 5-26 kwietnia 2019 r.

Wystawa prezentuje wiersze napisane przez ludzi, których po II wojnie światowej los przywiódł do Bytomia i związał z naszym miastem. O czym i jak pisali? Co przeżyli, co zachowali w pamięci?

 

Oni rozpoczęli nowe życie w mieście powtórnego zapisu.

Ta ekspozycja jest zachętą do zapoznania się z twórczością naszej małej ojczyzny, do zatrzymania się nad tym, co piękne i tajemnicze, choć ulotne, a także do  podzielenia się wspomnieniami o bytomskich poetach i życiu kulturalnym miasta po 1945 roku.

Wystawa składa się z plansz, na których na tle fotografii i panoram Bytomia widnieją wiersze spisane od 1946 do 1980 roku. Ich autorami byli Maria Halina Szulcowa, Tomasz Mokulski, Mieczysław Dziaczek, Stanisław Horak, Edward Szopa, Janusz Jaśniak, Paweł A. Lesik, Jan Paweł Krasnodębski. Ciekawostką jest tekst utworu pt.„Piosenka o Bytomiu” pochodzący z 1961 r.

Wyboru wierszy dokonała Anna Meiser, której poszukiwania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z życiem kulturalnym i literackim Bytomia lat 1945 – 1970.

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji na działalność statutową Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, a także dzięki wsparciu Studia ID Design.

Ekspozycja ma formę przenośną, co umożliwia pokazanie jej w kilku miejscach. Autorka wystawy proponuje także wykłady lub prelekcje dotyczące życia kulturalnego i literackiego miasta, czy też geopoetyki miejsca, jakim jest Bytom.

Inauguracja wystawy będzie miała miejsce w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, zaś jej finisaż odbędzie się w galerii Biblioteki Wydziału Humanistyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu im. J.Długosza w Częstochowie.

Honorowy patronat nad wystawą objęły Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Warszawie i Towarzystwo Miłośników Bytomia.

 

 

kontakt:
promocjabiblioteka.bytom.pl, tel. 32 787 06 01 w. 121