Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki” na realizację projektu QULTURALNA RETROTEKA. Projekt skierowany do bytomskich dzieci, młodzieży oraz osób 60+ jest edukacyjną, kreatywną podróżą przede wszystkim po wartościowej literaturze dziecięcej wielu pokoleń, na którą zaprosimy już jesienią.

Całkowity koszt zadania wynosi 13 579 zł.
Szczegóły wkrótce!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

 

W dniu 04.04.2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu  podpisała Umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o dofinansowanie projektu pn. „MODERNIZACJA PLACÓWKI FILIALNEJ NR 4 MBP W BYTOMIU - ETAP II”  w ramach PROGRAMU/PRIORYTETU (Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki dotacji otrzymanej z MKiDN z Programu "Infrastruktura kultury", przeprowadzono w 2012 r. pierwszy etap prac modernizacyjnych skupiających się głównie na termoizolacji obiektu. Drugi etap prac ma na względzie  podniesienie standardu pomieszczeń i poprawę estetyki wnętrz.

Działania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia obejmują m.in.:
1. Kompleksową wymianę instalacji elektrycznej.
2. Wykonanie instalacji niskoprądowej.
3. Wykonanie instalacji antyoblodzeniowej.
4. Wymianę instalacji c.o.
5.  Wymianę płytek podłogowych.
6.  Malowanie wnętrz.

Całkowita wartość projektu: 335 000,00 zł
Kwota dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 200 000,00 zł
Wkład własny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu t: 135 000,00 zł

Dodano, 05.07.2013:

 • 2 lipiec 001
 • 2 lipiec 002
 • 2 lipiec 003
 • 2 lipiec 004
 • 2 lipiec 005
 • 2 lipiec 008
 • 2 lipiec 009
 • 2 lipiec 011
 • 2 lipiec 012
 • 2 lipiec 013
 • 2 lipiec 014
 • 2 lipiec 015
 • 2 lipiec 019
 • 2 lipiec 023
 • 2 lipiec 030
 • 2 lipiec 031
 • 2 lipiec 032
 • 2 lipiec 039
 • 2 lipiec 043
 • 2 lipiec 045

W trakcie remontu:
Dodano, 19.09.2013:

 • ania 001
 • ania 002
 • ania 003
 • ania 004
 • ania 005
 • ania 006
 • ania 007
 • ania 008
 • ania 009
 • ania 010
 • ania 011
 • ania 012
 • ania 013
 • ania 014
 • ania 016
 • ania 017
 • ania 018
 • ania 019
 • ania 020
 • ania 021
 • ania 022
 • ania 023

Po remocie:
Dodano, 18.12.2013:

 • SKAN 001
 • SKAN 002
 • SKAN 003
 • SKAN 004
 • SKAN 005
 • SKAN 007
 • SKAN 008
 • SKAN 009
 • SKAN 013
 • SKAN 015