Regulamin udostępniania

            Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 6.09.2021 r. zmieniające treść regulaminu                                    udostępniania   

             Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania – Upoważnienie

 

  Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną

  Kodeks etyki pracowników MBP w Bytomiu

  Polityka plików Cookies