Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert pn. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert NR DGO.2732.1.1.2020

 

 

         

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Data: 17.09.2020


Miejska Biblioteka Publiczna
im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom
tel. (32) 787-06-01 wew. 305, kancelaria (32) 787-06-04

Zaprasza do złożenia ofert na:
Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – Wykaz książek drukowanych: książki dla dzieci i młodzieży

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy – Wykaz książek drukowanych: książki beletrystyczne i popularnonaukowe

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy – Wykaz książek mówionych na nośniku CD (audiobooki)

Załącznik nr 5 Umowa – wzór