Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert pn.: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


           

 

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

Data: 18.10.2021 r.


Miejska Biblioteka Publiczna
im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom
tel. (32) 787-06-01 wew. 305, kancelaria (32) 787-06-04

Zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą:
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – Wykaz książek drukowanych: książki dla dzieci i młodzieży

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy – Wykaz książek drukowanych: książki beletrystyczne i popularnonaukowe

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy – Wykaz książek mówionych na nośniku CD (audiobooki)

Załącznik nr 5 Umowa – wzór

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert pn. Zakup i dostawa nowości wydawniczych w wersji drukowanej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu. Zamieszczamy poniżej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


 

Ogłoszenie o konkursie ofert nr DGO.2732.1.2.2021

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna
im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom
tel. (32) 787-06-01 wew. 305, kancelaria (32) 787-06-04

Zaprasza do złożenia ofert na:
Zakup i dostawę nowości wydawniczych w wersji drukowanej
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu

 

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – Wykaz książek drukowanych: książki beletrystyczne i popularnonaukowe

Załącznik nr 3 Umowa – wzór