Miło nam poinformować, że od stycznia 2012 r. w Informatorium MBP można korzystać z serwisu INFOR LEX Biblioteka, który jest codziennie aktualizowanym, pełnotekstowym systemem aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji urzędowych oraz pełnotekstową bazą czasopism wydawanych przez Grupę INFOR PL S.A.


Baza jest udostępniana na zasadach obowiązujących przy udostępnianiu prezencyjnym zbiorów – korzystać może każdy użytkownik, posiadający czytelny dokument tożsamości.

 

Serwis zawiera:


Katalogi wiedzy – wykaz wszystkich publikacji według następujących tematów: podatki, praca i kadry, obrót gospodarczy, rachunkowość, ubezpieczenia, administracja, personel i zarządzanie, prawo karne, prawo konstytucyjne, Unia Europejska,

Czasopisma – zawartość poszczególnych roczników następujących czasopism: Biblioteka Księgowego, Biuletyn Głównego Księgowego, Biuletyn MSSF, Biuletyn Rachunkowości, Biuletyn VAT, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Gazeta Samorządu i Administracji, Informator Urzędu Zamówień Publicznych, Monitor Księgowego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personel i Zarządzanie, Poradnik Gazety Prawnej, Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej, Poradnik Organizacji Non-Profit, Poradnik Oświatowy, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Poradnik Samorządowca, Prawo Przedsiębiorcy, Prawo Spółek, Rachunkowość Budżetowa, Rozliczenia Zagraniczne, Sekretariat, Serwis BHP, Serwis Finansowo-Księgowy, Serwis Prawno-Pracowniczy, Sposób na płace, Tax24,

Opracowania kompleksowe – publikacje wyróżniające się kompleksowym ujęciem tematu i dużą objętością (często powyżej 100 stron),

Przepisy – akty prawne uszeregowane według miejsca publikacji: Kodeksy, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki urzędowe, Dzienniki Unii Europejskiej (L), Dzienniki Unii Europejskiej (C),

Formularze i wzory – aktywne formularze pogrupowane według tematyki,

Orzeczenia – uszeregowane według instytucji sprawczych i roku wydania,

Interpretacje urzędowe – uszeregowane według instytucji sprawczych i roku wydania,

Narzędzia – m. in. Wskaźniki i stawki, kalkulatory, narzędzia controllingu, Monitor Polski B, Monitor Spółdzielczy B, Krajowy Rejestr Sądowy, Baza REGON, Księgi Wieczyste, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Kursy Walut, Zamówienia Publiczne – ważne linki, Kurs Excela.