uwagaSzanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu.

Począwszy od dnia 04.05.2020 r., w ramach tzw. II etapu „łagodzenia obostrzeń i luzowania restrykcji” umożliwiono otwarcie bibliotek publicznych i uruchomienie działalności tych instytucji na rzecz społeczności lokalnej. Kierując się opracowanymi w związku z tą sytuacją zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie, a także wytycznymi służby BHP, podjęliśmy działania mające na celu umożliwienie Państwu dostępu do naszych zbiorów. Musimy jednak bezwzględnie pamiętać, że nadal mamy obowiązek funkcjonowania w warunkach reżimu epidemicznego, gdyż zagrożenia związane z koronawirusem i chorobą COVID-19 wciąż istnieją, narażając nas na utratę zdrowia a nawet życia. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że dyrekcja i pracownicy biblioteki rozpoczęli proces przygotowania pomieszczeń bibliotecznych do obsługi użytkowników i wdrożenie metod i procedur udostępniania zbiorów gwarantujących maksymalne bezpieczeństwo zarówno bibliotekarzy jak i czytelników. Pracom organizacyjnym będzie towarzyszył również stopniowy rozruch sieci teleinformatycznej połączony z niezbędną w tym przypadku diagnostyką i konserwacją systemu informatycznego PROLIB M21 Enterprise, bez którego funkcjonowanie biblioteki jest niemożliwe.

Informujemy zatem, że po zakończeniu niezbędnych prac przygotowawczych, otwarcie gmachu głównego biblioteki w warunkach II etapu luzowania restrykcji reżimu epidemicznego nastąpi w dniu 11 maja 2020 (poniedziałek), według nowego harmonogramu pracy w godzinach od 10.00 – 18.00 i będzie obejmowało wyłącznie wypożyczalnie książek oraz zbiorów audiowizualnych, z wyłączeniem możliwości korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu (w tym prasy i czasopism) oraz z dostępu do komputerów przeznaczonych dla czytelników.

Uwaga! Wszystkie filie biblioteczne nadal pozostaną zamknięte, aż do odwołania. Użytkownicy placówek filialnych mogą wypożyczać i zwracać wypożyczone zbiory w gmachu głównym biblioteki na obowiązujących dotychczas zasadach regulaminowych.

Zawieszone pozostają także wszelkie inne stosowane przez nas dotychczas formy pracy, takie jak: spotkania, prelekcje, konkursy, wystawy i warsztaty. W okresie tym, wyłączona zostanie również możliwość dokonywania zapisów nowych użytkowników do biblioteki.

Ponadto informujemy, że na teren biblioteki będą wpuszczane wyłącznie osoby w maseczkach, po dokonaniu zdezynfekowania rąk, przy czym obowiązek dezynfekcji dotyczy również osób w rękawiczkach. Przypominamy, że wszyscy użytkownicy biblioteki są zobowiązani do przestrzegania zaleceń higienicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, których treść wywieszono przy wejściu do pomieszczeń bibliotecznych.

Jednorazowo na terenie MBP będzie mogło przebywać wyłącznie 10 czytelników, z kolei bezpośrednio w agendzie tylko 1 osoba. Zwrot wypożyczonych pozycji będzie odbywał się w jednym, wydzielonym do tego celu miejscu, tuż przy wejściu do biblioteki, skąd zwrócone przez Państwa zbiory, zostaną skierowane do 14 dniowej kwarantanny i w okresie tym pozostaną wyłączone z wypożyczania. Udostępnianie książek i zbiorów audiowizualnych będzie się odbywało w agendach biblioteki. Niestety, ze względów sanitarnych zmuszeni jesteśmy również do ograniczenia swobodnego dostępu do półek z księgozbiorem. W związku z tym gorąco rekomendujemy i zachęcamy do zamawiania pozycji za pośrednictwem indywidualnych kont czytelniczych w katalogu OPAC, poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) co z pewnością przyczyni się do maksymalnego skrócenia Państwa obecności na terenie biblioteki. Osoby, które tego nie uczynią będą obsługiwane przez bibliotekarza, i wyłącznie za jego pośrednictwem otrzymają wybrane pozycje.

Mając na względzie fakt, iż nadal obowiązują nas pewne ograniczenia w sposobie przemieszczania się, zdajemy sobie sprawę, że wielu spośród naszych czytelników, pomimo złagodzenia obostrzeń i tak podejmie decyzję o pozostaniu w domu. Wobec tego postanowiliśmy, począwszy od chwili zamknięcia MBP, tj. od dnia 12.03.2020 r., aż do odwołania, wstrzymać proces naliczania i egzekwowania kar z tytułu nieterminowo zwróconych zbiorów.

Uwaga! Należności karne naliczone przed dniem 12.03.2020 r. nie podlegają anulowaniu i będą pobierane.

Licząc na Państwa wyrozumiałość i zdyscyplinowanie, gorąco wierzymy, że regulacje powyższe mają jedynie charakter przejściowy i w niedługiej perspektywie czasowej zostaną zniesione na rzecz normalnych form pracy i obsługi czytelników.

Prosimy również o zrozumienie i cierpliwość w sytuacjach, których w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a które mogą być wynikiem kondycji zdrowotnej naszych pracowników lub ich osobistych sytuacji rodzinnych. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań aby nie dochodziło do nagłych przestojów, ograniczeń w funkcjonowaniu lub zamykania działów i agend ze względu na absencję personelu.

Jak zawsze pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy jednak w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki wyłącznie o kontakt mailowy bądź telefoniczny w godzinach pracy biblioteki (bieżący harmonogram dostępny na naszej witrynie internetowej).

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i pracownicy MBP w Bytomiu

Dodaj komentarz

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, plac Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu, w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy. Jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie wiązało się z przesłaniem informacji marketingowych, przez wypełnienie poszczególnych pól formularza kontaktowego wyraźnie potwierdzasz zgodę na przekazanie Ci informacji o produktach lub usługach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Przysługują Ci prawa na podstawie RODO, m.in. prawo dostępu do danych, do sprostowania, do zapomnienia i do ich przenoszenia. Pełną informację RODO znajdziesz na stronie: https://www.biblioteka.bytom.pl/images/stale_elementy/Regulaminy/polityka_prywatnosci2019.pdf


Kod antyspamowy
Odśwież