Z prawdziwą satysfakcją informujemy naszych Szanownych Czytelników, że w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091) pojawił się zapis umożliwiający ponowne uruchomienie działalności bibliotecznej (§ 10 pkt. 22). W związku z powyższym informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020 roku biblioteka oraz jej filie będą otwarte zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 - 18:00.

Przypominamy, że nadal obowiązuje nas reżim epidemiczny (maseczki, dystans, dezynfekcja), dlatego na terenie biblioteki jednorazowo będzie mogło przebywać 20 osób, a w działach i w pomieszczeniach filii maksymalnie 2 czytelników oraz bibliotekarz.

Umożliwiamy Państwu swobodny dostęp do półek. Wznawiamy również przyjmowanie darów książkowych.

UWAGA!
Wraz z udostępnianiem zbiorów ponownie uruchamiamy system naliczania kar.

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości,

Dyrekcja i personel MBP                                                                      

 

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu

 

  Poniedziałek – Piątek Soboty, niedziele i święta

Filia nr 1
Bytom – Szombierki,
Szkoła Podstawowa Nr 45,
ul. Zakątek 20
tel. 730 595 001

10:00 – 18:00 nieczynne

Filia nr 4
Bytom – Stroszek,
ul. Ks. Prymasa. A. Hlonda 37
tel. (32) 726 66 83

10:00 – 18:00 nieczynne

Filia nr 6
Bytom – Łagiewniki,

ul. Cyryla i Metodego 38
tel. (32) 724 95 91

10:00 – 18:00 nieczynne

Filia nr 12
Bytom – Rozbark,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
ul. Arki Bożka 21
tel. (32) 787 31 15

 

Po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 2 (Bytom, ul. Arki Bożka 21), uprzejmie informujemy, że zmotoryzowani czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu, korzystający z usług Placówki Filialnej nr 12, mogą (tylko na czas wypożyczania księgozbioru) skorzystać z parkingu znajdującego się na terenie szkoły od strony wejścia na filię (brama jest otwarta w godzinach funkcjonowania szkoły).

10:00 – 18:00

nieczynne

Filia nr 20
Bytom – Sucha Góra,
ul. Korczaka 1

tel. (32) 725 06 29

10:00 – 18:00

nieczynne

Filia nr 22
Bytom – Miechowice,
ul. Nickla 19,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5,

tel. 730 595 002

10:00 – 18:00

nieczynne

Filia nr 23
Bytom – Śródmieście, ul. Łużycka 12
tel. (32) 787 60 75

 10:00 – 18:00  nieczynne

 

Punkt biblioteczny
Bytom - Miechowice, ul. Stolarzowicka 33

(Z usług mogą korzystać wyłącznie pensjonariusze
i personel Domu Pomocy)

Piątek 09:00 – 11:00

Punkt biblioteczny nieczynny do odwołania.