W dniu 04.04.2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu  podpisała Umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego  o dofinansowanie projektu pn. „MODERNIZACJA PLACÓWKI FILIALNEJ NR 4 MBP W BYTOMIU - ETAP II”  w ramach PROGRAMU/PRIORYTETU (Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki dotacji otrzymanej z MKiDN z Programu "Infrastruktura kultury", przeprowadzono w 2012 r. pierwszy etap prac modernizacyjnych skupiających się głównie na termoizolacji obiektu. Drugi etap prac ma na względzie  podniesienie standardu pomieszczeń i poprawę estetyki wnętrz.

Działania przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia obejmują m.in.:
1. Kompleksową wymianę instalacji elektrycznej.
2. Wykonanie instalacji niskoprądowej.
3. Wykonanie instalacji antyoblodzeniowej.
4. Wymianę instalacji c.o.
5.  Wymianę płytek podłogowych.
6.  Malowanie wnętrz.

Całkowita wartość projektu: 335 000,00 zł
Kwota dofinansowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 200 000,00 zł
Wkład własny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu t: 135 000,00 zł

Dodano, 05.07.2013:

 • 2 lipiec 001
 • 2 lipiec 002
 • 2 lipiec 003
 • 2 lipiec 004
 • 2 lipiec 005
 • 2 lipiec 008
 • 2 lipiec 009
 • 2 lipiec 011
 • 2 lipiec 012
 • 2 lipiec 013
 • 2 lipiec 014
 • 2 lipiec 015
 • 2 lipiec 019
 • 2 lipiec 023
 • 2 lipiec 030
 • 2 lipiec 031
 • 2 lipiec 032
 • 2 lipiec 039
 • 2 lipiec 043
 • 2 lipiec 045

W trakcie remontu:
Dodano, 19.09.2013:

 • ania 001
 • ania 002
 • ania 003
 • ania 004
 • ania 005
 • ania 006
 • ania 007
 • ania 008
 • ania 009
 • ania 010
 • ania 011
 • ania 012
 • ania 013
 • ania 014
 • ania 016
 • ania 017
 • ania 018
 • ania 019
 • ania 020
 • ania 021
 • ania 022
 • ania 023

Po remocie:
Dodano, 18.12.2013:

 • SKAN 001
 • SKAN 002
 • SKAN 003
 • SKAN 004
 • SKAN 005
 • SKAN 007
 • SKAN 008
 • SKAN 009
 • SKAN 013
 • SKAN 015