Bibliografia Bytomia – Miejska Biblioteka Publiczna

Bibliografia Bytomia

Zapraszamy do korzystania z bazy elektronicznej Bibliografia M21


Główną podbazą elektroniczną przygotowywaną przez pracowników MBP jest bieżąca BIBLIOGRAFIA BYTOMIA, która obejmuje publikacje od roku 2011, dotyczące miasta w jego współczesnych i historycznych granicach. Wśród tych publikacji znajdują się: książki (także ich fragmenty), mapy oraz artykuły z gazet i czasopism. Opisy bibliograficzne dokonywane są z autopsji, czasem przejmowane są z innych bibliografii i baz elektronicznych. Całość materiału podzielona jest na 14 rozdziałów (w katalogu prezentuje je słownik przyporządkowany do kategorii wyszukiwawczej KLASYFIKACJA). Bazę przeszukiwać można za pomocą katalogu (wejście do katalogu przez zakładkę: Katalog – OPAC Bibliografie), używając następujących kryteriów: nazwisko autora, tytuł, hasło przedmiotowe (temat), tytuł czasopisma, rok wydania, klasyfikacja (rozdziały).

Copyright © 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content