O bibliotece – Miejska Biblioteka Publiczna

O bibliotece

Historia

1899
W Bytomiu powstaje Niemieckie Stowarzyszenie Miłośników Książek. Zbiory tej instytucji wraz z księgozbiorem biblioteki ludowej stały się podstawą istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu


1923
W niemieckim Bytomiu zostaje utworzona Biblioteka Miejska


1945 (kwiecień)
Władze Miejskie objęły dawny budynek niemieckiej biblioteki, której siedziba znajdowała się przy ul. Powstańców Warszawskich 12. Księgozbiór biblioteki obejmował 20 tys. woluminów, z czego 795 to pozycje w języku polskim. W zbiorach znajdowały się opracowania Instytutu Śląskiego i lokalnego wydawnictwa „Katolik”


1946 (marzec)
Biblioteka została zarejestrowana w Inspektoracie Szkolnym pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna”. Instytucją utrzymującą był Zarząd Miejski w Bytomiu. W tym samym roku dokonano otwarcia czytelni i wypożyczalni MBP


1948 (grudzień)
Rozpoczyna działalność pierwsza filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Domu Kultury przy ul. Żeromskiego


1949 (maj)
Otwarte zostają kolejne placówki biblioteczne, Filia nr 2 w Szpitalu Miejskim i Filia nr 3 na Rozbarku


1950 (kwiecień)
Powstaje Dział Dziecięco-Młodzieżowy i Filia nr 4


1951 (maj)
Zostaje otwarta Filia nr 5 w Bytomiu


1957
Nowym dyrektorem biblioteki zostaje Albin Kastyak. Nastąpiło również utworzenie Działu Instrukcyjno-Metodycznego


1960-1992
Dyrektorem MBP jest Jadwiga Rubiniec


1961
Zostaje powołana Czytelnia Czasopism i Wypożyczalnia Dziecięco-Młodzieżowa


1962
Powstaje punkt biblioteczny, Filia nr 14


1966
Biblioteka otrzymuje nowy lokal, w którym rozpoczyna swą działalność Filia nr 15


1968
Władze Miasta podejmują decyzję o budowie gmachu głównego biblioteki


1970
Rozpoczyna się budowa obecnego gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej


1974
19 lipca odbywa się oficjalne otwarcie gmachu głównego. W owym czasie był to niezwykle nowoczesny budynek, liczący prawie 2800 m2 powierzchni użytkowej


1992
Nowym dyrektorem MBP zostaje mgr Dariusz Kot


1993
Bibliotece nadane zostaje imię Władysława Studenckiego – publicysty, literata, wielkiego miłośnika polskiego słowa, popularyzatora kultury i literatury na Śląsku


1996
Rozpoczynają się prace nad koncepcją komputeryzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej


2005
W Miejskiej Bibliotece Publicznej pojawiły się pierwsze komputery dla czytelników, które biblioteka otrzymała w ramach programu Ikonka prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.


2006
Miejska Biblioteka Publiczna posiada 10 placówek filialnych, które są rozmieszczone na terenie całego miasta.


2007
Projekt Rewitalizacja Gmachu Głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

– zwiększenie potencjału kulturowego miasta Bytom
– zwiększenie znaczenia Bytomia jako ważnego ośrodka kultury
– poprawę stanu infrastruktury kultury w mieście i regionie poprzez dostosowanie budynku biblioteki do obowiązujących standardów architektonicznych, wymogów bhp i p. poż.
– rozwój zasobów ludzkich przez zwiększenie jakości i dostępności świadczonych usług
– zwiększenie standardu budynku Biblioteki
– polepszenie warunków przechowywania zbiorów bibliotecznych
– wzrost czytelnictwa


2008
Zakończenie remontu i przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej


2009
Otwarcie biblioteki.
…po rewitalizacji:
– Stanowiska komputerowe dla czytelników z pełnym dostępem do Internetu
– Rozpoczęcie procesu informatyzacji usług bibliotecznych
– Estetyczne, nowocześnie wyposażone wnętrza
– Budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych
– Hotspot – darmowy dostęp do Internetu na terenie całej biblioteki

2012
Uruchomienie zintegrowanego systemu komputerowego zarządzania biblioteką PROLIB w gmachu głównym biblioteki

2013
Kompleksowy remont Placówki Filialnej nr 4 na Stroszku zrealizowany w ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Copyright © 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content