Inspektor Ochrony Danych – Miejska Biblioteka Publiczna

Inspektor Ochrony Danych

Małgorzata Adamiec-Kawka
iod@biblioteka.bytom.pl 

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 704

Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu.

Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@biblioteka.bytom.pl Inspektor udziela informacji w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług stanowiących tzw. prawnie uzasadniony interes MBP. Dane osobowe nie są przekazywane innym organizacjom międzynarodowym ani do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zostały one pozyskane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania usług. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych w MBP w Bytomiu narusza przepisy RODO.

Copyright © 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content