40 lat wędrówki – wystawa zdjęć Wspólnoty Burego Misia

Wspólnota Burego Misia istnieje już od 40 lat, skupiając osoby niepełnosprawne zwane Burymi Misiami, ich rodziców oraz pełnosprawnych przyjaciół – zwanych Burymi Niedźwiedziami.
Wspólnota ma swoje ogniska w Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, a także pod Kościerzyną, gdzie znajduje się Osada Burego Misia. Mieszkają tam ci niepełnosprawni członkowie Wspólnoty, którzy stracili już oparcie ze strony swych rodzin. Dla wspierania działań Wspólnoty została powołana Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, która dba o zabezpieczenie materialne Osady Burego Misia oraz organizację wakacyjnych Obozów Burego Misia.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu we współpracy ze Wspólnotą Burego Misia zaprasza do zwiedzenia wystawy, na którą składają się zdjęcia obrazującej historię tej organizacji społecznej. Można tam również zobaczyć prace plastyczne stworzone przez Bure Misie.


Czas trwania 3.10 – 31.10.
Miejsce: Gmach główny MBP, II piętro