Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – relacja z wydarzenia

Lekturą XII odsłony Narodowego Czytania było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W sobotę 9 września wspólnie z zaproszonymi gośćmi odkrywaliśmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogactwo nadniemeńskiej przyrody, wspaniałe pejzaże i krajobrazy oraz losy bohaterów. Wydarzenie składało się z dwóch części: czytania fragmentów tekstu „Nad Niemnem” przez zaproszonych gości oraz występu artystycznego uczestników zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu.

Występ oparty na koncepcji ruchu tanecznego w choreografii Magdaleny Futrzyk przeplatany był narracją aktorów w reżyserii Danuty Szymczyk i nagraniami cytatów w tle. Inspiracją dla twórców pokazu był cytat: „W każdej fali powietrza, światła, woni, w każdym kamyku przydrożnym i każdej trawie polnej, w liniach każdego ludzkiego oblicza i westchnieniu każdej piersi ludzkiej tkwi cząstka duszy świata, niewidzialnymi nićmi połączona z duszą artysty i w ruch ją wprawić mogąca”.

Oprawą wydarzenia była przepiękna wystawa Cyjanotypii botanicznych autorstwa Elizy Flaszewskiej inspirowana zielnikami „Kwiatowe” tworzonymi przez Elizę Orzeszkową. Ekspozycję towarzyszącą wydarzeniu można było podziwiać w gmachu MDK-u.

W literacką podróż nad Niemen zabrali nas :

Adam Fras – zastępca Prezydenta Miasta Bytomia

Krystyna Jankowiak-Markwica – Naczelniczka Wydziału Kultury i Sportu

Barbara Freier-Pniok – Naczelniczka Wydziału Edukacji

Małgorzata Kamińska-Gola – Dyrektorka Bytomskiego Centrum Kultury

Dariusz Kot- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu

Danuta Szymczyk – reprezentująca Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, reżyserka przedstawienia

Karolina Zych-Opara – aktorka i poetka, związana m. in. z Bytomskim Kolektywem Śpiewaczym

Beata Kołodziejczyk – Dyrektorka Technikum nr 4 w Bytomiu

Beata Michel – Kierowniczka Biura Organizacji Pozarządowej

Anna Jurzyca – dziennikarka, reprezentująca Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Bogdan Kurowski – solista Opery Śląskiej w Bytomiu

Joanna Różycka – poetka, aktywna społecznie, mieszkanka Bytomia, pracownik socjalny

Zuzanna Sucharowska – Dyrektorka Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Bytomiu

Elżbieta Sokalska – reprezentująca Uniwersytet Trzeciego Wieku, która wprowadziła nas w klimat powieści i przedstawiła kilka ciekawostek z życia autorki.

Wydarzenie zostało objęte:
Honorowym patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczpospolitej Polskiej
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Bytomia
Patronatem Medialnym Życia Bytomskiego

Organizatorami wydarzenia byli Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za wspaniałe interpretacje tekstów i już zapraszamy za rok na kolejną edycję Narodowego Czytania, gdzie wybraną lekturą będzie Kordian Juliusza Słowackiego.