Nowy rok szkolny 2023/2024

SZANOWNI NAUCZYCIELE, PRACOWNICY OŚWIATY ORAZ UCZNIOWIE. Życzymy, aby rozpoczynający się rok szkolny 2023/2024 był rokiem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz obfitował w liczne sukcesy. Wszystkim Państwu życzymy dalszego wszechstronnego rozwoju, wielu inspiracji w pracy, jak również wszelkiej pomyślności. Uczniom, by nadchodzące miesiące przyniosły satysfakcję ze szkolnych sukcesów, pogłębienie koleżeńskich relacji i stały się zachętą do podejmowania nowych edukacyjnych wyzwań.