„Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”– spotkanie autorskie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu w dniu 11 kwietnia 2024r. odbyło się spotkanie autorskie, prezentujące publikację „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych”. Wśród zaproszonych gości była pomysłodawczyni i redaktorka książki Pani dr Monika Glosowitz – badaczka literatury i krytyczka literacka, pracująca w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz autorki poszczególnych wspomnień: Pani Stefania Pośpiech wraz z wnuczką Agnieszką Kliks-Pudlik, Pani Magdalena Gościniak i Pani Barbara Lizurek. Spotkanie moderowała Pani dr Magdalena Mikrut-Majeranek. Pani dr Monika Glosowitz w trakcie spotkania przedstawiła powody powstania książki, przybliżyła przebieg prac nad nią oraz okoliczności jej powstawania. Autorki poszczególnych wspomnień podzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z udziałem w tym projekcie. Opowiedziały również o powodach, dla których zdecydowały się spisać fragmenty swojego życia i je opublikować. W swoich wypowiedziach nawiązywały do opublikowanych wspomnień, poszerzając słuchaczom ich kontekst społeczny i wskazując, jakie motywy kierowały nimi przy wyborze konkretnych zdarzeń, będących częścią opublikowanych historii. Uczestnicy spotkania chętnie zadawali pytania dotyczące samych przeżyć autorek, jak również możliwości uczestnictwa w projekcie, ponieważ jak się okazało w czasie spotkania projekt, którego pokłosiem jest książka „Pamiętniki kobiet z rodzin górniczych” będzie miał II edycję.

Serdecznie dziękujemy Pani dr Monice Glosowitz oraz autorkom poszczególnych wspomnień za udział w spotkaniu autorskim, Pani dr Magdalenie Mikrut-Majeranek za umiejętne i pełne zaangażowania moderowanie , a wszystkich czytelników zachęcamy do przeczytania książki, która jest dostępna na miejscu w Pracowni Historii Bytomia i Informacji Regionalnej.