Podsumowanie debaty pt.: „Wojciech Korfanty w edukacji regionalnej”

22 listopada 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu odbyła się debata ekspercka pt. „Wojciech Korfanty w edukacji regionalnej”. W panelu udział wzięli przedstawiciele instytucji z woj. śląskiego: Barbara Freier-Pniok, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu; dr Joanna Lusek, kierownik Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu; dr hab. Maciej Fic, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; dr Sebastian Rosenbaum, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach oraz Marek Smuda, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, współpracownik wydawcy podręczników szkolnych. 

W lipcu 2022 r. Sejm RP uchwalił 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego. W uchwale napisano: „20 kwietnia 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, jednego z ojców naszej niepodległości, wielkiego syna śląskiej ziemi, na stałe związanego z chrześcijańską demokracją wybitnego polityka, myśliciela społecznego i publicysty”. W ślad za uchwałą Sejmu RP, w styczniu 2023 r. Sejmik Województwa Śląskiego również przyjął uchwałę uznającą 2023 za Rok Wojciecha Korfantego w województwie śląskim.

Zapis debaty pt. „Wojciech Korfanty w edukacji regionalnej” dostępny w serwisie YouTube

W trakcie panelu dyskusyjnego podsumowano ostatnie lata, zwracając uwagę na nowe publikacje, wystawy, inicjatywy społeczne oraz upamiętnienia śląskiego bohatera, ugruntowujące jego rangę Ojca Niepodległości. Zwrócono uwagę na wielowymiarowość Wojciecha Korfantego, jego wpływ na wiele wydarzeń historycznych ważnych dla regionu, ale i istotnych dla całego państwa polskiego. Zwrócono uwagę, na potrzebę przeniesienia postaci w sferę kultury popularnej, dzięki której w łatwiejszy sposób może trafić do wielu odbiorców, nie tylko tych z młodego pokolenia. Zastanawiano się również nad koniecznością opowiadania o Korfantym jako człowieku z „krwi i kości”, unikając pomnikowej hagiografii.

Debatę moderował Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Organizatorem debaty była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach – Filia w Bytomiu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu.