Projekt – „BYŁY, SĄ… CZY BĘDĄ? ELEMENTY TRADYCJI GÓRNOŚLĄSKIEJ” – Miejska Biblioteka Publiczna

Projekt – „BYŁY, SĄ… CZY BĘDĄ? ELEMENTY TRADYCJI GÓRNOŚLĄSKIEJ”

Materiały do pobrania

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty plastyczne:

– Zainspirowani strojem rozbarskim tworzymy grę memory
– Zainspirowani strojem rozbarskim tworzymy zakładki do książek
– Zainspirowani strojem rozbarskim tworzymy kartki świąteczne

Gra memory „Rozbarski strój ludowy” oraz scenariusze warsztatów tworzenia zakładek do książek i kartek świątecznych są udostępnione na zasadach wolnych licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

 Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”


Historia stroju rozbarskiego

Uczniowie bytomskich szkół (SP 3, SP 4, SP 9) uczestniczący w projekcie „Były, są… czy będą? : elementy tradycji górnośląskiej” mieli wyjątkową okazję wysłuchania wykładu na temat historii stroju rozbarskiego w oparciu o najstarsze kolorowe zdjęcie, na którym pozuje rodzina rozbarska (rodzice i dwie córki) ubrana w stroje ludowe.

Właścicielem zdjęcia sprzed stu lat jest Adam Mankiewicz, kolekcjoner, miłośnik Rozbarku i propagator rozbarskiego stroju ludowego. Prelegent założył na tę okoliczność prawie stuletni strój, który składał się z: jelenioków, białej koszuli, brucleka, kamzeli, jedbowki, tchórzówki i czarnych wysokich butów przypominających kropy z organkami. Barwną opowieść o stroju rozbarskim: męskim i kobiecym, codziennym i odświętnym uzupełniła prezentacja multimedialna oraz autentyczne liczące około wieku elementy stroju, takie jak: kiecka, jakla, zopaska czy purpurka. Słuchacze poznali m.in. szczegóły stroju, które informowały o zamożności ich właściciela. Ponadto dowiedzieli się czym różnił się strój rozbarski od strojów z innych okolic oraz jak strój chronił kobiety przed deszczem.

Następnie dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach plastycznych. Wykorzystując zdobytą w czasie wykładu wiedzę rysowali poszczególne elementy stroju męskiego i kobiecego. Ich wizje purpurki, jakli, korali, galandy czy jakli zostaną utrwalone w formie gry memory, która będzie miała swoją premierę podczas gali na zakończenie projektu.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”


Wędrówki śladami tradycji

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 i  Szkoły Podstawowej Nr 4 w minionym tygodniu uczestniczyli w wykładach odbywających się w ramach  projektu. Najpierw wybrali się na „Spacer po dawnym Bytomiu (w oparciu o kolekcję pocztówek)” razem z Czesławem Czerwińskim – pasjonatem historii architektury Bytomia, kolekcjonerem dawnych pocztówek. Spacer był wirtualny, ale niezmiernie ciekawy i emocjonujący. Bytom na pocztówkach sprzed ponad stu lat, podobał się dzieciom najbardziej i z uwagą śledziły zmiany w wyglądzie m. in. bytomskiego Rynku, placu Kościuszki i Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla.

Drugi wykład, którego wysłuchali, nosił tytuł „Rok cały w obrzędy oplatany”, a wygłosił go Sebastian Woźniak, historyki i bibliotekarz. W trakcie wykładu omówione zostały zwyczaje i obrzędy dotyczące wielkiego postu, Wielkanocy, adwentu i Bożego Narodzenia a także tradycje związane z weselem. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze, a dzieci miały  także okazję do podzielenia się własnymi doświadczeniami związanymi z tradycjami kultywowanymi w ich rodzinach.

dav

11 października (piątek) o godz. 15.30 zapraszamy, dzieci w wieku 10-13 lat, na wykład „Historia stroju śląskiego w oparciu o najstarsze zachowane kolorowe zdjęcie”, który wygłosi Adam Mankiewicz (miłośnik i propagator rozbarskiego stroju ludowego). Wykład zilustruje nie tylko prezentacja multimedialna, ale autentyczne stroje ludowe będące własnością autora.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 3, Zapisy pod numerem telefonu: 32 787 06 01 wew. 407

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”


„Były, są… czy będą? : elementy tradycji górnośląskiej”

Nadchodząca jesień będzie w bibliotece czasem realizacji projektu „Były, są… czy będą? : elementy tradycji górnośląskiej” skierowanego do dzieci i młodzieży bytomskich szkół podstawowych oraz świetlic socjoterapeutycznych, aby wzbudzić ich zainteresowanie zachowaniem naszego dziedzictwa kulturowego.

Tematem przewodnim będzie rozbarski strój ludowy, przedstawiony w kontekście zwyczajów i obrzędów ludowych oraz otaczających zabytków. Wysłuchane wykłady nie tylko pogłębią wiedzę uczestników, ale staną się  inspiracją do twórczych działań, których efektem będą, wykorzystujące kolorystykę i elementy stroju rozbarskiego, m.in. kartki świąteczne, zakładki do książek, a przede wszystkim gra memory. Stworzona przez uczestników warsztatów i opublikowana gra zostanie przekazana placówkom oświatowym i instytucjom kultury, upowszechniając projekt i wzbogacając ofertę dla użytkowników tych instytucji. Pragniemy, aby nasze działania przyczyniły się do budowania szacunku i współodpowiedzialności za to materialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest strój rozbarski oraz wzmocniły świadomość jego wartości, potrzeby utrwalenia i ochrony.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra

Copyright © 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content