Przeglądu Twórczości Nauczycieli „Na marginesie”

Zapraszamy w imieniu organizatora do wzięcia udziału w kolejnej edycji Przeglądu Twórczości Nauczycieli „Na marginesie”. Organizatorami przeglądu są:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach i Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu.

Celem wydarzenia jest konfrontacja dorobku artystycznego nauczycieli. Promowanie nauczycielskiej twórczości plastycznej. Wymiana doświadczeń artystycznych i integracja środowiska nauczycielskiego.

Do udziału w przeglądzie zaproszeni są nauczyciele pracujący w przedszkolach i szkołach lub innych instytucjach kulturalno oświatowych z rejonu województwa śląskiego.

Zgłaszać można prace – szydełkową, papierową, malarstwo, rzeźbę,

biżuterię, szycie, instalacje, fotografie, cokolwiek robicie i chcą Państwo pokazać.

Regulamin i karta zgłoszenia: