Rozmowa z dr Joanną Lusek w ramach cyklu „O książkach o Śląsku”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu przygotowaliśmy cykl spotkań on-line pt.: „O książkach o Śląsku”. Kolejną zaproszoną osobą była Pani dr Joanna Lusek kierownik działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Zainteresowania badawcze naszego gościa to historia XIX i XX wieku, ze szczególny uwzględnieniem Górnego Śląska i Bytomia. Jest autorką, współautorką i redaktorką m. in. następujących wydawnictw „Obozy jenieckie Teschen w latach II wojny światowej”, „Szkolnictwo niemieckie i polskie w Bytomiu w latach 1740-1945”, „Heinrich Schulz-Beuthen (1838-1915): życie – twórczość – inspiracje”, „Umbra transit lux permanet: ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków”, „Zanim nastała Polska… : praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku : wybór relacji ”, „Dwa światy: od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu”. Pani dr Joanna Lusek w trakcie spotkania omówiła swoją najnowszą publikację: „Konsulat na granicy : działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu (1922-1931)”. W trakcie rozmowy wyjaśniła dlaczego powstał Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu, jakie miał zadania i gdzie należy szukać o nim materiałów źródłowych.

Nagranie dostępne w serwisie YouTube

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o jakże ważnej instytucji reprezentującej II Rzeczypospolitą na terenie niemieckiego Górnego Śląska.