Spotkanie z Kingą Salamon-Juchelką

Wczoraj odbyło się u nas spotkanie z Panią Kingą Salamon-Juchelką. Organizatorem tego wydarzenia jest Towarzystwo Miłośników Bytomia. Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat pracy doktorskiej Pani Kingi: Instytucjonalne wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu.
Dziękujemy organizatorom za interesujące wydarzenie i poruszenie tak ważnych kwestii, jak wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Dziękujemy władzom miasta za obecność i prowadzenie z gośćmy dyskusji.


Kinga Salamon-Juchelka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk socjologicznych, familiolog, oligofrenopedagog, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS. Obecnie w trakcie studiów magisterskich z psychologii na specjalności psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Absolwentka licznych szkoleń i kursów kwalifikacyjnych oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki rodziny oraz arteterapii, uczestniczka ogólnopolskich konferencji naukowych. Nieustannie pogłębia swoje kwalifikacje na różnych płaszczyznach naukowych. Szczególnie bliska jest jej Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach bazująca na zasobach klienta oraz praca z kryzysem szczególnie wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Temat pracy:
Instytucjonalne wsparcie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin na przykładzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu.


Dysertacja będąca tematem rozważań kolejnego spotkania, zorientowana została wokół problematyki instytucjonalnego wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami oraz w stopniu głębokim, a także ich rodzin poprzez działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu. Głównym celem prowadzonych badań było uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat działalności specjalistycznej placówki jaką jest OREW w Bytomiu, co posłużyło stworzeniu kompleksowych rekomendacji służących podniesieniu jakości jej funkcjonowania. Pozwoliło to zrozumieć priorytetowe znaczenie wielowymiarowego wsparcia udzielanego przez instytucję w zakresie rehabilitacji społecznej poprzez oddziaływania edukacyjne, dostosowane metody terapeutyczne i rewalidacyjne, a także właściwe dokumenty i akty prawne, co wpływa na rozwój podopiecznych, których dotyczy sprzężona niepełnosprawność intelektualna oraz niepełnosprawność głęboka.