Zapraszamy do udziału w debacie: Wojciech Korfanty w edukacji regionalnej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Bytomiu zapraszają nauczycieli oraz uczniów z całego miasta do udziału w debacie eksperckiej „Wojciech Korfanty w edukacji regionalnej”, która odbędzie się 22 listopada 2023 roku o godz. 13:00 w sali wykładowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu przy placu Jana III Sobieskiego 3.
W trakcie debaty zaproszeni goście przybliżą postać Wojciecha Korfantego i jego rolę na Górnym Śląsku, spróbują ustalić od kiedy możemy mówić o obecności Wojciecha Korfantego w edukacji regionalnej, zastanowią się nad wizerunkiem Wojciecha Korfantego w tego typu edukacji oraz omówią jak w przyszłości powinien wyglądać przekaz na temat przywódcy III powstania śląskiego. Eksperci biorący udział w dyskusji, to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym (nauczyciele, nauczyciele akademiccy, redaktorzy platformy cyfrowej „Eduś”), którzy przedstawią także działania na rzecz popularyzacji postaci naszego bohatera  na przykładzie: Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Śląskiego, szkół podstawowych i średnich w regionie. Elementem wieńczącym debatę będą pytania publiczności dotyczące poruszanych zagadnień.

W debacie wezmą udział: dr hab. Maciej Fic – prof. UŚ, Barbara Freier-Pniok – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, dr Joanna Lusek – kierownik Działu Historii Muzeum Górnośląskiego, dr Sebastian Rosenbaum – pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach, Marek Smuda – nauczyciel historii, regionalista.
Moderator: Ryszard Mozgol – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.