JAK SIĘ DAWNIEJ BIBLIOTEKA REKLAMOWAŁA

Wśród gromadzonych w Pracowni Historii Bytomia i Informacji Regionalnej dokumentów życia społecznego znajdują się płyty Dia związane z reklamą/promocją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu do roku 1989. Wówczas taką formę popularyzacji naszej instytucji nazywano propagandą biblioteki i czytelnictwa. Warto zwrócić uwagę, że zarówno materiał zawarty na płytach Dia jak i dzisiejsze działania rozumiane w szerokim znaczeniu jako Public Relations są do siebie bardzo zbliżone. Mimo różnic ideologicznych dzielących te dwie epoki przed i po roku 1989 można zauważyć, że forma jak i treść materiałów reklamowych ma na celu zwrócenie uwagi na istnienie biblioteki w naszym lokalnym środowisku i jednocześnie zachęcenie  do korzystania z niej.  Dawniej były one ukierunkowane ideologicznie na rzecz kształtowania świadomości socjalistycznej szerokich mas społecznych, w tym głównie młodzieży. Dzisiaj te działania mają nas przekonać, że biblioteka jest istotnie takim miejscem spotkań pokoleń, łącznikiem między różnymi grupami społecznymi, miejscem twórczej wymiany myśli, jak też twórczego działania.


 • z01
 • z02
 • z03
 • z04
 • z05
 • z06
 • z07
 • z08
 • z09
 • z10
 • z11
 • z12
 • z13
 • z14
 • z15